• plenderuesfr

Jesteśmy producentem słomek wielorazowych do napojów, które posiadają potwierdzone badania w akredytowanym laboratorium.

Nasze słomki spełniają wszystkie normy jakościowe dla artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie deklaracji zgodności otrzymanych od naszych dostawców oraz przeprowadzonych badań deklarujemy, że nasz produkt spełnia wymagania niżej podanych przepisów prawnych:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. W sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG w tym art. 3, art. 11 ust. 5, art. 15 i 17.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi zmianami
 • Rezolucja Rady Europy ResAP 89(1)
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 • Załącznik 10 do rozporządzenia FDHA dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (SR 817.023.21) (Swiss Ordinance) tylko zadrukowane

Deklaracja zgodnosci rurki GoDan / Declaration of conformity straws GoDan

Ulotka słomek wielokrotnego użytku GoDan

Słomki rurki hurt

Dlaczego słomki od GoDan?

 • Posiadamy własny, nowoczesny park maszynowy, który umożliwia nam szybką produkcję słomek i rurek.
 • Dzięki produkcji własnej mamy w pełni nadzór nad wysoką jakością produkowanych słomek.
 • Potrafimy dopasować produkt pod względem średnicy, grubości ścianki oraz długości słomki.
 • Oferujemy paletę 5 kolorów oraz dodatkowo koloru czarnego.

Producent słomek do picia, hurtownia

Kolorystyka naszych słomek:

Korzystamy z najlepszych, sprawdzonych barwników dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
Oferujemy produkcję słomek jednokolorowych. Każdy kolor słomki został indywidualnie przebadany przez akredytowane laboratorium.

Produkcja i pakowanie słomek:

Nasza linia produkcyjna posiada bardzo duży potencjał produkcyjny.
W zależności od potrzeb i wymagań klienta, nasze słomki mogą być pakowane:

 • pojedynczo w opakowania papierowe (tylko rurka prosta),
 • w opakowania z folii LDPE i CPP pakowane maszynowo.

Następnie słomki pakowane są do kartonów zbiorczych i na palety (w zależności od wielkości zamówienia)
Producent słomek, rurek. Hurt

Gwarancja jakości:

Do wyrobu naszych słomek używamy tylko najwyższej jakości składników. Posiadają one (podobnie jak w przypadku barwników i dodatków) niezbędne międzynarodowe atesty i są dopuszczone do kontaktu z żywnością, dzięki czemu dajemy gwarancję najwyższej jakości produktu.
Zarówno pomieszczenie, w którym wytwarzane są słomki jak i maszyny służące do produkcji przechodzą regularne kontrole.
Posiadamy procedury dotyczące jakości, czystości i higieny. Nasze produkty są bezpieczne w kontakcie z żywnością.
Maszyna produkująca słomki.

Klienci i odbiorcy słomek:

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z dużymi polskimi firmami i zagranicznymi korporacjami w produkcji słomek. Z naszej oferty korzystają m.in.:

 • duże sieci restauracji i barów oraz inne punkty gastronomiczne,
 • sieci hoteli,
 • sieci handlowe,
 • hurtownie artykułów papierniczych, jednorazowych, zaopatrzenia sklepów.Słomki niestandardowe, rurki i inne wyroby specjalistyczne:

Nasze możliwości produkcyjne nie ograniczają się jedynie do wyrobu słomek. Produkujemy także szeroki wachlarz produktów niestandardowych, takich jak rurki specjalistyczne o określonej grubości ścianki, średnicy i długości.

Nasza oferta i doświadczony personel umożliwiają przyjmowanie i szybką realizację zamówień również tych niestandardowych (np. rurki do alkomatów oraz hurtowych).
Zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Słomki wielokrotnego użytku GoDan

Login to your Account