• plenderuesfr
 1. Nazwa firmy: GoDan Spółka Akcyjna
 2. NIP: 5223046800
 3. REGON: 363119949
 4. KRS: 0000584770
 5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 11.500.000 zł, KAPITAŁ WPŁACONY: 11.500.000 zł
 6. BDO: 000110607
 7. Siedziba: ul. Poznańska 138, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 8. Adres rejestrowy: ul. Atlasowa 17, 02-437 Warszawa
 9. Członkowie zarządu:
  – Janusz Jerzy Kraszek – Prezes Zarządu
  – Adam Kowalski – Wiceprezes Zarządu
  – Małgorzata Teresa Lewicka-Gmurek – Członek Zarządu
  – Roman Michał Sterkowiec – Członek Zarządu
  – Damian Skurczyński – Członek Zarządu
  – Włodzimierz Piotr Solnica – Członek Zarządu
 10. Rada nadzorcza :
  – Ewa Anna Bednarek Wojtal, Organ Nadzoru
  – Natalia Kameysha, Organ Nadzoru
  – Krzysztof Janusz Moszczyński, Organ Nadzoru
 11. Kontakt: zarzad@godan.pl

Login to your Account