• plenderuesfr

Misja:

Naszą misją i celem jest nowatorstwo! Innowacyjność i nowatorstwo: w asortymencie, który oferujemy, jego jakości, estetyce i funkcjonalności; w naszej organizacji pracy i procedurach, w jakości obsługi klienta, w logistyce i nowych technologiach, wreszcie w stosunkach i atmosferze w pracy!

Jeżeli czynności, które wykonujemy, które wykonywaliśmy „od zawsze” można zrobić lepiej – zmieniamy naszą rutynę na nowy, lepszy standard. Jeżeli dowiadujemy się, że towar nasz nie jest wystarczająco dobry dla klienta, zmieniamy go na jeszcze lepszy z pokorą znosząc wyrok „rynku” – bo my chcemy być coraz lepsi! Naprawdę lepsi, a nie tylko we własnym mniemaniu. Jeżeli nowe technologie informatyczne bądź logistyczne pozwalają na ulepszenie naszych procesów, to je wdrażamy, mimo że jest to czasami (może zawsze?) trudne i wymagające zmiany nawyków. Jeżeli nasi handlowcy i sprzedawcy odwiedzają klienta gdzieś w jego siedzibie, to nie sprzedają mu towaru, tylko nawiązują relacje! Relacje są dla nas najważniejsze! Nie jednorazowa nawet zyskowna transakcja, tylko relacja biznesowa fair, win-win, taka, o której, nawet po wielu latach, obie strony myślą jako udanej i uczciwej. Nowatorstwo w zarządzaniu również jest dla nas ważne: sprawiedliwe oceny i traktowanie, wspólne omawianie błędów i metod ich unikania, dokształcanie się wszystkich.

Wizja:

Jesteśmy najbardziej pożądaną firmą i partnerem biznesowym dla kandydatów do pracy, dla kontrahentów, franczyzobiorców oraz kupców hipermarketów – cenią nasz towar i relacje.

Login to your Account