• plenderuesfr

GODAN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby: ul. Atlasowa 17, 02-437 Warszawa
NIP: 5223046800
KRS: 0000584770
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 11.500.000 ZŁ
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE

DANE KORESPONDENCYJNE: UL. POZNAŃSKA 138, 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
MAIL: ZARZAD@GODAN.PL
KONTAKT Z AKCJONARIUSZAMI: JJK@GODAN.PL

Login to your Account