• plenderuesfr

Siedziba firmy GoDan S.A.

NASZA siedziba

GoDan S.A.

 

 

 

  • NIP: 522-304-68-00
  • REGON: 363119949
  • BDO: 000110607

Inspektor Ochrony Danych: Damian Skurczyński,
tel. +48 572 182 839, damian.skurczynski@godan.pl

GoDan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Atlasowej nr 17 (kod pocztowy: 02-437), wpisana pod numerem KRS: 0000584770 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 363119949, NIP: 5223046800, BDO: 000110607. Kapitał zakładowy: 11.500.000 zł, kapitał wpłacony: 11.500.000 zł, BDO: 000110607

Zapraszamy do kontaktu!

Skorzystaj z poniższego formularza abyśmy się z Tobą skontaktowali.

     

    Login to your Account