Facebook Pobierz Logowanie Wersja angielska

Aktualności

UOKiK


GODAN S.A. SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka: Zestaw Pirata ZPIR2-OB., numer partii: 48OB03, kod EAN 5901238698043, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko odcięcia dopływu powietrza albo uduszenia w przypadku przylgnięcia folii do ust i nosa dziecka albo jej wchłonięcia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów.